Tính chất vật thể, nguồn sáng hoặc khả năng quan sát màu bằng mắt của mỗi người ảnh hưởng như thế nào đến việc cảm quan màu sắc? Làm thế nào để giao tiếp màu sắc một cách khách quan?
 
Chuỗi hội thảo trực tuyến về lý thuyết màu sắc của Datacolor giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này (và nhiều hơn thế nữa). Hãy tham khảo các bản ghi âm ở đây.
Nếu bạn có câu hỏi trong khi xem video, vui lòng gửi chúng đến webinars@datacolor.com.

What do object properties, a specific light source or even differences in human eyesight have to do with color? How do you communicate objectively about a color? What about L*, a* and b* values, and what is Delta E? And what tools can you use to evaluate color tolerances?
This Datacolor color theory webinar series helps you find the answers to these (and many more!) questions. If you have questions while viewing the videos, please send them to webinars@datacolor.com. Consult the recordings here

 

Color and appearance

Chúng tôi sẽ giải thích các yếu tố như tính chất vật thể, nguồn sáng hoặc khả năng quang sát màu bằng mắt của mỗi người ảnh hưởng như thế nào đến việc cảm quan màu sắc. Chúng tôi cũng sẽ giải thích làm sao có thể giao tiếp màu sắc một cách khách quan. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng cảm quan màu của người quan sát cũng sẽ được đề cập.

 

What do object properties, a specific light source or even differences in human eyesight have to do with color? Everything, because all those aspects influence color perception! Watch the webinar to find out how!

 

Color communication

Chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa việc giao tiếp màu sắc . Chúng tôi cũng sẽ giải thích những khái niệm và thuật ngữ miêu tả màu sắc bao gồm không gian màu CIEL*C*h* và dung sai CMC. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khái niệm về độ thay đổi màu sắc, màu sắc của 1 vật thay đổi thế nào dưới nhiều nguồn sáng khác nhau và dưới cường độ màu khác nhau.

 

We all talk about colors, right? But how exactly do you communicate about a color? Let’s talk you through L* (Lightness), C* (Color) and H* (Hue) and read some spectral curves together during this webinar.